Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

JPEGBilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019
JPEGZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019
JPEGRachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019

 

BMPBilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020
BMPZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020.
BMPRachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020.

 

JPEGBilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
JPEGZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.
JPEGRachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r.


 

Wersja XML