Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Zespołu: mgr Stefania Michalska
Wicedyrektor: mgr inż. Lilianna Łacheta
Główna księgowa: Sylwia Konacka

Wersja XML